Voorwaarden | Achtergrond | Links | Contact

Osteopathie bij kinderen

Inleiding Wanneer behandelen Indicaties voor behandeling van baby's en kinderen Keel-, neus- en oorproblemen Overige indicaties Vraag & Antwoord
Baby behandeld in de praktijk

Inleiding

In de geneeskunde is het een gouden regel dat het kind geen kleine volwassene is. Dit geldt natuurlijk ook in de osteopathie! Kinderen ontwikkelen zich op allerlei vlakken. Ze groeien, hun spraak en motoriek ontwikkelen zich en als persoon vormen zij zich meer en meer. Al deze aspecten maken dat ieder kind een unieke benadering vergt. Als er een bepaalde problematiek optreedt in 1 van de aspecten van het ontwikkelen heeft dit invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Ook zijn er specifieke kinderziekten en aandoeningen.

Om een kind goed te helpen en de ouders uitleg te kunnen geven over de problemen van het kind heeft de osteopaat een gedetailleerde kennis nodig van de kindergeneeskunde en de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit betekent niet dat de osteopaat de plaats van de kinderarts of huisarts inneemt. Osteopathie blijft een aanvullende geneeswijze.

Ook in de osteopatische benadering naar kinderen toe is er een groot verschil met het behandelen van volwassenen. Het behandelen van kinderen vraagt van een osteopaat dat hij/zij uitgaat van het kind zelf, niet van de 'etiketten' die er opgeplakt zijn of worden opgeplakt. Dit maakt dat het kind het behandelen toelaat. Voor een osteopaat is iedere kinderbehandeling een uitdaging in creatieve zin, omdat het kind bepaalt hoe het zich laat behandelen.

Osteopathie is door zijn zachte aanpak en efficiëntie een geneeswijze welke uitermate geschikt is voor kinderen. Door de zachte mobilisatie en manipulatietechnieken zijn bijwerkingen zeldzaam en wordt behandeling door het kind als aangenaam ervaren. Het kind voelt het respect voor zijn lichaam en herkent in de benadering van de osteopaat de weg naar de genezing.

Terug naar boven

Wanneer behandelen

Het beste moment om een behandeling bij baby's te beginnen is een paar dagen na de bevalling. Dit is de periode waarin het proces van ontplooiing normaal gesproken het meest actief is. Het is nooit te vroeg om een behandeling bij een baby te beginnen. De gevolgen van stress tijdens de geboorte kunnen het beste zo vroeg als mogelijk worden behandeld. Des te langer deze situatie voortbestaat des te langer duurt het voordat het lichaam deze los kan laten.

Er kan echter veel bij deze patiëntjes worden gedaan, in het bijzonder bij kinderen die jonger zijn dan vijf jaar. Als osteopaten krijgen we vaak te maken met de gevolgen van vastzittende geboortecompressie in onze volwassen patiënten, daarom is het nooit te laat om dit te behandelen.

De behandeling van baby's vlak na geboorte is van het allergrootste belang bij het uitoefenen van preventieve geneeskunde en kan zowel moeder als baby laten herstellen van een de meest veeleisende ervaringen van hun leven.

Terug naar boven

Indicaties voor behandeling van baby's en kinderen

Hieronder volgt een opsomming van indicaties welke geschikt zijn voor osteopatische behandeling. Deze is vanzelfsprekend niet volledig, maar is bedoeld om een indruk te geven van wat zoal in aanmerking kan komen voor osteopatische behandeling.

Er is aandacht voor de pasgeborenen met hun specifieke problemen zoals veel huilen, voorkeursligging, darmkrampjes, reflux, problemen met drinken en huidproblemen. Bij het opgroeiende kind worden problemen zoals astma, oorontstekingen, hoofd en buikpijnen, leerproblemen zoals dyslexie, discalculie, slaapproblemen, en continentieproblemen behandeld.

Vaak is osteopathie ook effectief als ondersteuning van een medische behandeling bij ernstige ziektes of bij kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Mooie resultaten worden behaald bij het kind dat volgens de ouders niet lekker in zijn vel zit en waar geen aanwijsbare medische oorzaak voor gevonden wordt.

Huilbaby's

Huilen is voor de baby het signaal dat hij/zij zich ongemakkelijk voelt. Tot een jaar is dit zijn/haar manier om met ons te communiceren. Vaak is er bij huilbaby's geen medisch aanwijsbare oorzaak te vinden voor het huilen. Meestal vertoont een huilbaby perioden van onrust, is het ontroostbaar, gaat het drinken vaak moeizaam en met onderbrekingen, heeft het last van winderigheid en een buik die opgezet is. Dit alles geeft de ouders/verzorgers het gevoel dat het kind ongelukkig is en daardoor continu huilt. Soms moet de oorzaak echter bij het kind zelf gezocht worden, een functioneel probleem.

Huilbaby's kunnen door een osteopaat vaak goed behandeld worden. De invloed van de geboorte op de schedel, de nek, wervelkolom en bekken, maar ook het onvolledig op gang komen van het darmsysteem kunnen ervoor zorgen dat de baby zich niet prettig voelt. Door deze gebieden voorzichtig te behandelen zorgt de osteopaat ervoor dat de beweeglijkheid van de weefsels toeneemt, het zenuwstelsel minder geprikkeld wordt en het darmsysteem zich beter kan ontwikkelen. Het kind wordt rustiger en tevreden.

Reflux en darmkrampjes bij pasgeborenen

Darmkkrampjes en reflux klachten hoeven zeker niet alleen met de voeding te maken te hebben. Natuurlijk kan een overgevoelige reactie op voeding meespelen. Een andere mogelijke oorzaak van krampjes is een overprikkeling van het maag- en darmsysteem door een verstoring van het zenuwstelsel en de doorbloeding ten gevolge van blokkades in het lichaam. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij de beweeglijkheid van de schedelbasis en de verschillende schedelbotstukken (doorgang voor de zenuwbanen), maar ook het middenrif (doorgang voor de slokdarm, zenuwbanen en bloedvaten van de buik).

Een zeer belangrijke zenuw in verband met de spanning in het maag- en darmsysteem ontspringt in de hoge nek. Deze zenuw is vaak in de problemen na moeizame bevallingen. De osteopaat corrigeert de beweeglijkheid van de schedelbasis en de schedelbotstukken en normaliseert de balans in het zenuwstelsel. Daarnaast controleert de osteopaat de positie en beweeglijkheid van de verschillende organen en van het middenrif. Het middenrif is een zeer belangrijke spier bij reflux klachten daar de slokdarm hier overgaat in de maag. Een goede spanning op het middenrif en de ribbenkast (waar het middenrif aan vast zit) is belangrijk voor het goed functioneren van de maagingang.

Voorkeursligging en vervorming van de schedel

De voorkeursligging van het hoofdje van een baby waardoor een vervorming van het schedeltje optreedt, is een behandelindicatie welke sterk gerelateerd is aan het bevallingstrauma. Een oorzaak voor deze problematiek kan onder andere liggen in een vroegtijdige indaling van het hoofdje tijdens de zwangerschap waardoor het hoofdje in de positie van indaling mee vervormd tijdens de verder vorderende zwangerschap. Bijzondere omstandigheden tijdens de bevalling zoals aangezichtsligging, dwarspositie, of hulp bij de uitdrijvingsfase zoals de vacuüm - of tangverlossing en fundusexpressie (drukken op de buik) kunnen het ook veroorzaken.

Ook de duur van de persweeën zijn belangrijk ten aanzien van de compressie(druk) op het hoofdje en bekken. Zowel de extreem snelle als langdurige compressiefase hebben hun invloed op de beweeglijkheid van de verschillende botstukken van het hoofd. Het hoofd van de baby heeft de eigenschap zich te vervormen als aangepassing op de druk die tijdens een normale bevalling optreedt. De gevolgen van deze vervorming normaliseren zich vrij snel na de bevalling. Door de eerste inademing/huilen nemen de schedelbotten hun normale positie weer in. Echter de stressvolle situaties zoals boven beschreven kunnen tot een verlies van beweeglijkheid ter hoogte van de verschillende schedelbotten leiden.

Dit kan tot uiting komen in fysieke ongemakken of het asymmetrisch ontwikkelen van het hoofdje. Daardoor kan zich een voorkeurshouding van het hoofd (en lichaam) ontwikkelen. De osteopaat werkt op het herstel van de beweeglijkheid van de verschillende schedelbotstukken en de beweeglijkheid van de wervelkolom en het bekken, welke zich aanpassen aan de veranderde positie van het hoofdje. Tevens is het van belang om de beweeglijkheid van het zenuwstelsel en de spanning op de hersenvliezen te evalueren en deze zo nodig te normaliseren.

Terug naar boven

Keel-, neus- en oorproblemen

Oorproblemen

Acute, recidiverende en chronische oorontstekingen zijn veel voorkomende aandoeningen bij jonge kinderen. De kinderen hebben vooral veel pijn als ze gaan liggen, ervaren druk op de oren, horen slecht, bij de acute vorm gepaard gaande met koorts en malaise gevoel. En voor ouders een periode met slapeloze nachten. Bij het veelvuldig voorkomen van oorontstekingen kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van de spraak, taal en het leren. En uiteindelijk ook op het gedrag van het kind.

Veel kinderen hebben als ze zeven zijn een of meerdere keren een oorontsteking doorgemaakt. Na de leeftijd van zeven jaar is er een afname te zien in de frequentie van het optreden van een oorontsteking. Het is vanaf ongeveer deze leeftijd dat het verloop van de buis van Eustachius schuiner wordt door het uitgroeien van de schedelbasis, zodat er een betere drainage plaatsvindt. In de osteopathie zien we dat juist deze stuwing in de buis van Eustachius optreedt door problemen in de beweeglijkheid van de schedelbotten, de bovenste nekwervel en de weefsels die hiermee in contact staan. Dit kan gerelateerd zijn aan een geboorte trauma. Dit zorgt ervoor dat de buis van Eustachius niet goed functioneert met als gevolg dat infecties in het middenoor een kans krijgen.

Neusproblemen

Een aangezichtsligging, druk op het aangezicht of een moeilijke tangverlossing kan ervoor zorgen dat de schedelbotten van en rond de neus minder goed beweeglijk zijn. Kenmerkend is vaak dat de bevalling traag op gang kwam en zich daarna snel doorzette terwijl het kind zich draaide. De druk die het kind heeft gehad op het aangezicht en nek heeft invloed op de ademhaling. Bij pasgeborenen is de neusademhaling erg belangrijk, met name in de eerste drie maanden. Een verstopte neus geeft dan ook tijdens het drinken veel problemen. De infectiekans neemt hierdoor toe.

De infectie kan zich uitbreiden naar de bij- en voorhoofdsholten en naar de keelholte. De baby snurkt en snuift tijdens het voeden en slapen. Er treedt geen hoesten op daar de hoestreflex nog niet aanwezig is. Het kan zijn dat er door een slechte afvoer van het neusslijm, door het liggen op de rug, een druppelinfectie naar keel en longen optreedt. Je ziet vaak bij deze kinderen bronchitis optreden. Ook bij kinderen die wat ouder zijn en niet gecorrigeerd zijn zie je dat een loopneus blijft bestaan, een verstopte neus zonder verkoudheid of snurken. Dit kan een reden zijn waarom deze kinderen gevoeliger zijn voor infecties zoals bronchitis, sinusitis. Maar ook bij kinderen met astma is het neusgebied een belangrijk indicatiegebied.

Door het herstellen van de beweeglijkheid van de botstructuren van en rond de neus zal de fysiologie van het neusslijmvlies zich herstellen en minder gezwollen zijn. Hierdoor neemt de infectiekans af. De osteopaat heeft hier een aangrijpingsgebied dat goed te behandelen is.

Keelproblemen

Problemen in het keelgebied kunnen zich uiten in het ontsteken van de amandelen. De amandelen zijn een eerste barrière tegen infecties. Op het moment dat deze de infectie bestrijden zullen de amandelen zich vergroten. Soms blijven de amandelen vergroot doordat de kanaaltjes die zich in de amandelen bevinden verstopt raken.

Maar ook slikproblemen komen al bij zeer jonge kinderen voor. Het slikken wordt gestuurd vanuit een hersenzenuw die op nek - schedelbasis niveau ontspringt. Een verminderde beweeglijkheid van dit niveau kan invloed hebben op de zenuw waardoor het slikken bemoeilijkt wordt. Maar ook een verminderde beweeglijkheid van de structuren van de hals, bijvoorbeeld doordat de navelstreng om de nek zat bij de geboorte, kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Het controleren en behandelen van de structuren in keel, nek en halsgebied zorgen ervoor dat het gebied zich verbetert, de functie verbetert en infecties minder kans krijgen.

Terug naar boven

Overige indicaties

Mijn kind zit niet lekker in zijn vel

Het komt vaak voor dat ouders bij een osteopaat terecht komen met de mededeling 'Mijn kind zit niet lekker in zijn vel'. Wanneer een osteopaat het kind dan onderzoekt stuit hij vaak op kleine blokkades in het lichaam. Deze kunnen in de wervelkolom, in de schedel en heiligbeen systeem, of in het orgaan systeem zijn gelegen. Door de blokkades op te lossen zien de ouders het kind in een korte tijd weer veranderen in het kind wat ze voorheen hadden. 'Ik heb mijn eigen kind weer terug' horen we dan de ouders zeggen.

Hoofdpijn bij het kind

Hoofdpijn bij kinderen is een veel voorkomende indicatie bij osteopatische consultatie. De oorzaken hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn. De osteopaat zal middels het onderzoek proberen de oorzaak op te sporen. Dit betekent dat de osteopaat zoekt naar blokkades in het gehele lichaam welke een algehele balansverstoring tot gevolg hebben. Zowel blokkades in de wervelkolom als blokkades in het schedel en heiligbeen systeem en het orgaansysteem kunnen hun weerslag hebben in spanning op het hoofd.

Een grote factor kan de doorbloeding zijn, welke door zenuwbanen en hormonen aangestuurd wordt. Hierbij kunnen een aantal factoren als "trigger" functioneren waardoor het systeem uit balams raakt. Mogelijke triggers kunnen zijn een moeilijke bevalling, scoliose, houding, ademhalings- of luchtwegproblemen, een instabiel segment van de wervelkolom, stress, kaakproblemen (orthodontie).

Belangrijk punt is de symmetrie van de schedelbasis van waaruit het zenuwstelsel ontspringt. Een spanningsverschil op dit niveau kan leiden tot aanpassingen in het lichaam. Echter deze aanpassingen kunnen teveel voor het lichaam zijn en daardoor tot klachten leiden. Niet alleen het mechanische systeem is belangrijk om in balans te zijn. Er kunnen andere factoren aanwezig zijn welke veel energie vragen, zoals het niet goed in zijn vel zitten, voedingsproblemen, slaapstoornissen of andere ritme problemen.

Ook emotioneel welbevinden heeft een rechtstreekse lijn met fysiek welbevinden. De osteopaat kan middels zijn technieken de lichamelijke balans herstellen. Vaak gaan hoofdpijnklachten bij het kind samen met buikklachten. Dit geeft aan dat de osteopaat ook dit gedeelte in de behandeling moet betrekken.

Andere indicaties

Terug naar boven

Copyright © 2024 Osteopathie Almere